FOOD CAN CHANGE THE WORLD

Het 7de Slow Food International Congres in Chengdu, China, is eind september afgesloten met het aannemen van een Declaration of Chengdu, waarin het pad voor de komende jaren is neergelegd. Het congres heeft het Executive Committee en de International Council benoemd, die daar de komende jaren gevolg aan gaan geven. Deze gaan in de komende drie jaren de structuur van Slow Food veranderen om meer open en inclusief te worden en meer als netwerk te gaan functioneren.

Spannende tijden voor Slow Food over de hele wereld! Om Slow Food wereldwijd tot DE food movement te ontwikkelen gaan International Council en Executive Committee de komende drie jaar met de verschillende landen werken aan een nieuwe structuur voor Slow Food wereldwijd. Zie deze link voor meer achtergrondinformatie hierover. De nieuwe vorm zal op het volgende Internationale Congres in Turijn in 2020 zijn beslag moeten krijgen.  Slow Food Nederland wordt in de council vertegenwoordigd door Nelleke Don (voorzitter SF NL) en Susan Drion (voorzitter SFYN NL). Daarnaast is Joris Lohmann herkozen in het executive committee.

Tijdens dit vierjaarlijkse Internationale Congres - alweer het zevende en dit maal gehouden in Chengdu, China - hebben de Europese landen zich voorgenomen ook beter horizontaal te gaan samenwerken. Enerzijds om de politieke issues van de EU in Brussel beter te kunnen tackelen, anderzijds om van elkaar te leren, inspiratie op te doen, acties af te stemmen en Slow Food in algemene zin vooruit te helpen. Marta Messa (SF vertegenwoordiger in Brussel), Ursula Hudson (SF Duitsland) en Nelleke Don gaan dat trekken.

Op het congres is ook de campagne ‘Menu for Change’ van start gegaan, op een “forum for climate change” dat op de Chinese tv is uitgezonden en is gestreamd naar 3 miljoen kijkers.  Verschillende mensen hebben gesproken over de klimaatimpact op hun omgeving. Er is verteld over extreme droogte waardoor koeien niet overleven tot vervuild water waarin vissoorten uitsterven, die oorspronkelijk werden gegeten door de inwoners. In Nederland staan we in de winter misschien (haast) niet meer op het ijs, maar voor deze mensen heeft klimaatverandering direct impact op het alledaagse leven.

Er zijn veel ervaringen gedeeld tijdens een interactieve dag – de eerste in de geschiedenis van Slow Food international! In een zeer levendige interactie is door 400 mensen in 30 groepen gesproken over 10 vragen die eerder in een survey waren rondgestuurd. Daar kwam onder andere een grote behoefte aan meer horizontale communicatie tussen landen en regio’s naar voren en het grote belang van educatie werd wereldwijd onderschreven. Het is nodig om mensen uit te leggen, wat ‘good, clean and fair’ is, waarom biodiversiteit zo belangrijk is, maar nog het allerbelangrijkst om mensen te laten zien dat er keuze is en dat mensen hier zelf invloed op hebben of het nu is over wat je eet, wat je verkoopt of hoe je verbouwt.

Tijdens het congres zijn de Declaratie van Chengdu en 6 moties aangenomen. Hieronder een beknopte samenvatting van de essentie van de zes moties. 

1.    De eerste motie spreekt over het beinvloeden van de klimaatverandering door landbouw en veeteelt in evenwicht met de omgeving te bevorderen en door goede keuzes te maken voor het voedsel op je bord.

2.    De volgende motie gaat over Afrika. Een van de grootste project binnen Slow Food international zijn de 10.000 tuinen. Inmiddels zijn er 2800 tuinen in 35 landen. Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning van Slow Food voor Afrika is het geven van trainingen en het ondersteunen van lokale leiders bij het verspreiden van de Slow Food boodschap.

3.   De basis onder good, clean en fair food is biodiversiteit. In de motie worden de Ark van de Smaak, Presidia en Chefs alliantie genoemd als belangrijke instrumenten om biodiversiteit te promoten. Er wordt specificiek genoemd, dat onderzoek naar de waarde van biodiversiteit ondersteunt moet worden.

4.     Ook is er een motie speciaal gewijd aan inheemse volkeren. Hier ligt de focus op een platform bieden aan mensen om het verhaal van hun stam te vertellen en de cultuur te delen met de wereld, zodat het belang van behoud kan worden ingezien en hun cultuur op waarde kan worden geschat.

5.     Het is ook al in andere moties genoemd, maar educatie is een belangrijk punt binnen Slow Food. Kennis moet voor iedereen beschikbaar zijn. 

6.    De laatste motie gaat om het terugdringen van het gebruik van plastic. Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat plastic niet meer onze omgeving verstoort: van recyclen tot uitbannen.

Ruim 400 vertegenwoordigers uit 80 landen zijn in Chengdu gastvrij onthaald door Slow Food International, samen met het recent opgerichte Slow Food China. Ze hebben elkaar ontmoet, ontroerd, geinspireerd en geactiveerd. Ondanks al onze verschillen delen we wereldwijd dezelfde missie: good, clean and fair food voor iedereen met diversiteit en inclusiviteit als basis. 

Voor een volledig overzicht zie: 

 

Restaurant de Markies Worscht De Saeck Local Harvest Deliweb Boeren Goudse Oplegkaas Week van de smaak Green Age De Walnoothoeve Zelfpluktuin Boot Koffie Gulle Waard Bio+ Vleesrokerij Reinders Ca'Palazzo Doepark Nooterhof Erfgoed Bossem Slow Europe Piemonte De Meulenhoek De Pelikaan Eco Seafood ChaudDevant Vreekens Zaden Vleesrokerij Reinders Keukencentrum Texel Bubbles by Bruud Grand Hotel Opduin
05-10-2017 | Nieuws | 2527